TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gazet žurnallar

Gazet-žurnallar barada möhüm kararlar

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe geçirilýän özgertmeleriň many-mazmunyny wagyz etmek, Garaşsyz Diýarymyzda gazanylýan üstünlikleri, ýetilen belent sepgitleri dünýä ýaýmak, şeýle hem gazet-žurnallaryň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek maksady...