TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gazagystan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary

Türkmenistan, Gazagystan we &Özbegistan üç;taraplaýyn resminama gol çekdiler

vepa
2019-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň arasynda üç döwletiň döwlet...