TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gaýtadan işleýän senagaty we olary önümçilik serişdeleri bilen üpjün edýän pudaklary özünde jemleýär. Bu pudaklar öz aralarynda jebis baglanyşyklydyrlar.

Obasenagat toplumynyň işini kämilleşdirmek esasy işleriň biridir

Ata Watan Eserleri
Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň ýokary derejede ornaşdyrylýan döwründe ähli ulgamlardaky alnyp barylýan işler özüniň oňyn netijelerini berýär. Ylmyň we tehnikanyň täze gazananlary önümçilige...