TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garward uniwersitetinde geçirilen gözlegde

Dünýäniň iň arassa howaly sebitini bilerin diýseňiz

Ata Watan Eserleri
Ýaňy ýakynda gözlegçiler ýer ýüzündäki iň arassa howaly sebitini mälim edendiklerini habar berdiler. Ýakynda geçirilen gözleglere görä, adam täsiriniň az bolan Antarktidany gurşap alýan Günorta...