TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garward uniwersiteti

Garward uniwersiteti: Ähli sapaklar onlaýn

ABŞ-da ýerleşýän Garward uniwersiteti geljek ýyl ähli okuw sapaklaryny onlaýn ýagdaýda geçirjekdigini habar berdi. Garward uniwersiteti indiki okuw ýylynda ähli sapaklaryň internet arkaly onlaýn ýagdaýda...

Ekinleri robot arylar tozanlandyrar

Ata Watan Eserleri
Ekinleri tozanlandyrmakda arylaryň ähmiýeti uludyr. Ynha, ýapon alymlary bu iş üçin robot arylary işläp taýýarladylar. Aslynda, «dron» arylar babatyndaky ilkinji taslama ABŞ-nyň Garward uniwersitetiniň alymlaryna...