TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garri Potter

“Garri Potter” kitabynyň ilkinji neşiri satyldy

ABŞ-da gurnalan söwda satuwynda Joan Rouling tarapyndan ýazylan “Garri Potter we pelsepe daşy” atly kitaby satyldy. Alyjy onuň üçin 471 müň dollar töledi. “Heritage Auctions”...

Garri Potteriň äýnegi satuwa goýuldy

29-njy iýundan 1-nji iýul aralygynda Los Anjelesde «Prop Store» kompaniýasy tarapyndan «jadyly» satuw geçiriler. «Prop Store» dükanynyň dolandyryjysy  Matt Truehiň pikirine görä, bu geçiriljek satuwyň şu wagta çenli geçirilenleriň...

“Garri Potter” edebileşdirildi

“Garri Potter” edebiýat, teatr we elbetde kino üçin gaty möhüm şahslaryň biri bolup galdy. Bütin dünýäde onuň kitabyny okamak we filmlerini tomaşa etmek boýunça muşdaklary...

Garri Potteriň awtoryndan täze kitap

“Garri Potter” kitaby bilen meşhurlyk gazanan iňlis ýazyjy zenany Joan Roulingiň çagalar üçin niýetlän täze kitabyny onlaýn okamak mümkinçiligi döredilýär. Joan Roulingiň başga işleri sebäpli...

Garri Potterdäki wakany ýatlamak üçin 1 million haýyr-sahawat

Ata Watan Eserleri
J.K. Rowling “Garri Potter” roman seriýasyndaky möhüm wakany ýatlamak üçin öýsüz-öwzarsyzlara we maşgala zorlugynyň pidalaryna 1 million ýewro haýyr-sahawat etdi. Awtor “Hogwarts” toslama söweşiniň ýyllygynda...