TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garri Poter

Garri Poter baradaky kitap 40 müň dollara satyldy

«Garri Poter we pelsepewi daş» atly kitabyň birinji neşiri auksionda 3 müň funt sterlinge (40 müň dollara) satyldy. Kitabyň häzir asla tapdyrmaýan bu neşiri mundan...

Aşgabatda Golliwud agşamy

Ata Watan Eserleri
Golaýda paýtagtymyzdaky «Türkmenistan» kinokonsert zalynda Rasul Klyçewyň ýolbaşçylygynda Döwlet simfoniki orkestriniň «Golliwud Aşgabatda»  atly konserti geçirildi. Konsertde «Garri Poter», «Ýyldyzlar urşy», «Karib deňziniň garakçylary», «Titanik»,...

Ýylana ertekiniň gahrymanynyň ady dakyldy

Ata Watan Eserleri
Hindistanyň jeňňelikleriniň birinde ýylanyň ozal mälim bolmadyk bir görnüşi ýüze çykaryldy. Oňa belli ýazyjy J.Kowlingiň «Garri Poter» tapgyrynyň gahrymanlarynyň biri bolan Salazar Slaýzeriň ady berildi....