TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garaşsyzlyk ýyllarynda ähli pudaklar bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynda hem uly özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Bitarap Türkmenistanda ýüpekçiligiň medeniýeti

Garaşsyzlyk ýyllarynda ähli pudaklar bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynda hem uly özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Pudaga ägirt uly maýa goýum serişdeleri gönükdirilip, döwrüň...