TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garaşsyzlyk güni

Türkmenistan Garaşsyzlyk toýuny toýlaýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň baş baýramy – Garaşsyzlyk güni mynasybetli dürli dabaralar geçirildi. “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy bellenýär. Şanly baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda birnäçe dabaralar...

Hormatly Prezidentimize ahalteke bedewi sowgat edildi

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň esasy baýramçylygy – Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllygy uludan toýlanýar. Paýtagtymyz Aşgabadyň Baş meýdanynda dabaraly harby ýöriş hem-de beýleki dabaralar geçirildi. Garaşsyzlyk meýdanyndaky dabaralaryň çäklerinde ...