TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy

Ýurdumyzyň banklary täze jaý toýuny tutdy

Ata Watan Eserleri
Şu ýyl ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň iri iki banky – Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik...

Milli Liderimiziň kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň türk dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy tarapyndan Stambul uniwersitetiniň Jerrahpaşa hünärment...