TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy

Garaşsyzlyk baýramy: Dabaraly harby ýöriş geçirildi

Baş Redaktor
Türkmenistan özüniň baş baýramy – Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygyny giňden belleýär. Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli paýtagtymyz Aşgabadyň merkezindäki  Baş meýdanda dabaraly harby ýöriş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň...