TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygy

Burj-Halife binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý...