TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigi jemlendi

«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigi jemlendi

vepa
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde özleriniň zehinlerini görkezip, tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi....