Tag : Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza-ýurtlaryň Döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli resmi däl duşuşygy geçirilýär.

DÜNÝÄ

Putin: GDA ýurtlaryna koronawirusyň genomyny öwrenmäge kömek ederis

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň başlangyjy bilen Sankt-Peterburg şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza-ýurtlaryň Döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli resmi däl duşuşygy geçirilýär. Bu duşuşykda çykyş eden Russiýanyň...