TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy

Pandemiýa döwründe türkmen talyplarynyň sany artdy

Ata Watan Eserleri
Pandemiýa döwründe Belarusyň döwlet uniwersitetinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwletlerinden bilim alýan talyplaryň sany artdy, şol talyplaryň esasy bölegini türkmenistanly talyplaryň tutandygy mälim edildi. Bu barada...

GDA-nyň Ykdysady Geňeşinde 12 resminama tassyklandy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň wideomaslahat görnüşinde 89-njy mejlisi geçirildi. Oňa türkmen wekiliýetiniň agzalary gatnaşdylar. Mejlisiň gün tertibine GDA agza ýurtlaryň netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň dürli...

GDA-nyň migrasiýa edaralarynyň mejlisi geçirildi

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) gatnaşyjy döwletleriň migrasiýa edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň nobatdaky 25-nji mejlisi geçirildi. Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlise GDA agza ýurtlaryň migrasiýa edaralarynyň ýolbaşçylary...

Milli Liderimiz GDA-nyň Baştutanlarynyň sammitine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň wideomaslahat görnüşinde geçirilen mejlisine gatnaşdy. Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň başlyklyk etmeginde geçirilen GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň...

GDA-nyň çäklerinde möhüm resminamalar kabul edildi

Özbegistanyň başlyklyk etmeginde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi göni aragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň, Ermenistan Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystan...

GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Ali Idaýat ogly Asadow, Ermenistan Respublikasynyň...