TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gara deňiz

Bäş sany ada tapyldy

vepa
Demirgazyk flotunyň gidrograflary Gara deňizde bäş sany täze adanyň açylandygyny habar berdiler. TASS-yň bu baradaky habarynda aýdylyşy ýaly, «adalar Demirgazyk Täze ýer adasynyň golaýynda ―...

“Hazar deňzi- Gara deňiz” ulag-tranzit geçelgesini döretmek

vepa
2019-njy ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Peter Burianyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet...