TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gaplaňyň

Ahalteke atlarynyň gözellik bäsleşiginiň saýlama tapgyry

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ahalteke atlarynyň arasynda halkara gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi. 2009-njy ýyldan bäri geçirilmegi däbe...