TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gant şugundyry

Gant şugundyrynyň 224 müň tonnasy öndüriler

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna şu ýyl gant şugundyrynyň 224...

Maksat — 20 müň tonna şugundyr

Ata Watan Eserleri
Balkan welaýatyndaky şugundyr ekilmeli meýdanlarda sürüm we tekizleme işleri alnyp barylýar. «Bereketli toprak» gazetinde habar berlişi ýaly, şu ýyl gündogar sebitde 3 müň gektar ýere...