TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gadymy oturymly ýer

Taryhy tapyndylar milli muzeýe tabşyryldy

Mälim bolşy ýaly, golaýda Aşgabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurulýan ýaşaýyş toplumynyň çäginde, ýerasty kommunikasiýalar çekilen mahalynda, gurluşykçylar tarapyndan gadymy oturymly ýeriň yzlaryny ýüze çykaryldy. 2 metrden...