TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

futbolçy

Transfer dünýäsinde: 3-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Ýanwar täze ýylyň ilkinji, gyşyň bolsa ortaky aýy. Futbol dünýäsinde ýanwara başgaça nazar bilen seredilýär. Ol gyşky transfer penjiresiniň açylýan we bir topar futbolçynyň topar...

Ronaldonyň ýene-de bir üstünligi

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldo tapawutlanmak babatynda ýene-de bir üstünlige eýe boldy. Italiýanyň “Seriýa A”çempionatynyň 25-nji tapgyrynda “Ýuwentus” topary “Ýuwentus Stadium” stadionynda “Spezia”...

Ronaldo hem Peleden ozdurdy

Ençeme futbol baýraklaryň eýesi portugaliýaly hüjümçi Kristiano Ronaldo, karýerasynda geçiren gollarynyň sany boýunça meşhur braziliýaly hüjümçi Peläni geçmegi başardy. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär....

Ýylyň iň gowy oýunçysy kim bolar?

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) tarapyndan 2020-nji ýylyň iň gowy oýunçysy adyna üç sany dalaşgär futbolçynyň atlary belli boldy. Bu barada FIFA guramasynyň resmi metbugat gullugy...

“Borussiýa” täze futbolçy geler

Germaniýanyň “Bundesliga” çempionatynda çykyş edýän “Borussiýa Dortmund” Ispaniýanyň “Real Madrid” toparyndan braziliýaly ýaş oýunçy Reýnir Hesus Karwalýuny kireýine aldy. “Borussiýa Dortmund” topary 18 ýaşyndaky oýunçyny...

Mourinýo hem Silwa bilen gyzyklanýar

Fransiýanyň PSŽ toparynyň braziliýaly goragçysy Tiago Silwanyň topary bilen şertnamasynyň möhleti tamamlanyp barýar. Topar bu ökde oýunçysy bilen şertnamasynyň möhletini uzaltmagy göz öňünde tutmaýar. Şonuň...

Hakimi “Real Madride” dolanar

Häzirki wagtda Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynda kärendesine çykyş edýän Aşraf Hakimi geljek möwsümde Ispaniýanyň “Real Madrid” toparyna dolanyp geler.  21 ýaşly futbolçy Madrid toparynyň oýunçysydyr....

Dünýäniň ýokary hak tölenýän türgeni

“Uly tuwalga” ýaryşlarynda 20 gezek çempion bolan şweýsariýaly Rojer Federer dünýäniň iň ýokary hak tölenýän türgeni boldy. 2019-njy ýylyň 1-nji iýuny bilen 2020-nji ýylyň 1-nji...

De Bruýne üçin täze teklip

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyñ ýolbaşçylary belgiýaly ýarymgoragçysy Kewin de Bruýne bilen täze şertnama baglamak isleýär diýip, “Daily Mail” neşiri habar berýär. Topar bu futbolçy bilen...