TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

futbol möwsümi

Türkmenistanyň “Iň ökde tälimçisi” hem-de “Iň ökde oýunçysy”

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda 2020-nji ýylyň futbol möwsüminiň jemi jemlendi. Geçirilen ýygnanyşykda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň sport žurnalistleriniň we Ýokary liganyň futbol klublarynyň wekilleriniň arasynda ýazuw...

Çeferin futbol hakda…

Ata Watan Eserleri
UEFA guramasynyñ ýolbaşçysy Aleksandr Çeferin futbol möwsümi tamamlanyp biler diýip, belläp geçýär. Aleksandr Çeferin: “Eger biz futbol möwsümini dowam etdirip bilmesek, onda futbol tamamlanyp biler....