TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Futbol janköýerleri

“Bundesliga” derbi bilen başlanýar

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, koronawirus keseli sebäpli ähli medeni we sport çäreler saklanyldy. Köp wagtlap futbol janköýerleri futbol duşuşyklaryna tomaşa edip bilmediler. Sebäbi öñdebaryjy futbol çempionatlar wagtlaýynça...

Futboldan täze habarlar…

Futbol möwsümi Angliýada diñe “Wembleý” we “Bertone-na-Trente” stadionlarynda dowam etdirilip bilner. Angliýanyñ futbol assosiýasiýasy bu netijä gelmeginiñ sebäbi toparlaryň şäherden şähere aýlanyp çykmazlygynyň öňüni almakdan...