TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

futbol federasiýasy

Türkmenistanyň “Iň ökde tälimçisi” hem-de “Iň ökde oýunçysy”

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda 2020-nji ýylyň futbol möwsüminiň jemi jemlendi. Geçirilen ýygnanyşykda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň sport žurnalistleriniň we Ýokary liganyň futbol klublarynyň wekilleriniň arasynda ýazuw...

Ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny kim gazanar?

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony hem-de Kubogyň eýesi “Altyn Asyr” bilen Türkmenistanyň Kubogynyň finalçysy “Ahal” toparlarynyň gatnaşmagynda Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk paýtagtymyzyň “Aşgabat” köpugurly stadionynyň merkezi...

5 oýunçy çalşyrmak düzgüni dowam eder

Koronawirus ýokanjy sebäpli arakesme yglan edilip, soňra täzeden badalga alan futbol boýunça milli çempionatlaryň duşuşyklaryna täze düzgünler girizildi. Şolaryň biri hem ozal duşuşygyň dowamynda 3...