TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

funksiýa

Terjime etmek funksiýasyny kämilleşdirdi

“Yandex.Browser” daşary ýurt dilindäki sahypalary terjime etmek funksiýasyny has hem kämilleşdirdi. Indi bolsa olar diňe sahypalardaky adaty teksti terjime etmän, eýsem suratda görkezilen teksti hem...

Bitkoiniň taryhy rekordy

Kriptowalýuta her hepde kem-kemden ýokarlanmagyny dowam etdirýär. Ýaňy-ýakynda biz bu kriptowalýutanyň ilkinji gezek 20 müň dollardan geçendigi barada habar beripdik. Indi bolsa kriptowalýutanyň taryhynda ilkinji...

“Zoom” programmasyna täze funksiýalar goşular

Dünýäde koronawirus keseliniñ döremegi sebäpli, ençeme adamlar öz işlerini öýlerinden dowam etdirip başladylar. Şunuñ bilen onlaýn arkaly gurnalýan duşuşyklar bu ugurda ulanylýan kompýuter programmalary gysga...

“Instagramyň” täze funksiýalary

Ata Watan Eserleri
Jemgyýetçilik media platformasy “Instagram” ýakynda synag edilen “TikTok” programmasyna bäsdeş hökmünde döredilen täze aýratynlyk “Reels” programmasyny hödürledi. Edil “TikTok” ýaly, ulanyjylar täze “Reels” programmasy arkaly...