TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Fransuz dili

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...

Fransuz dili barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Fransuz dili diňe bir Fransiýanyň resmi dili bolman, eýsem Monakoda, Lýuksemburgda, Belgiýada, Madagaskarda we Afrikanyň käbir ýurtlarynda resmi dilleriň biridir. Olaryň köpüsi Fransiýanyň öňki koloniýalary...