TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron

Döwlet Baştutanlary barada nämeler bilýärsiňiz?

Hormatly okyjylar! Biz öz döredijilik toparymyz bilen döwlet Baştutanlary barada käbir gyzykly maglumatlary «haberturk.com» saýtyna salgylanyp, size ýetirmegi makul bildik. 1953-nji ýylda resmi taýdan täç...

Awtoulag öndürijilerine 8 milliard ýewro maýa goýum

Ata Watan Eserleri
Fransiýa koronawirus pandemiýasy sebäpli satuwda 90 göterim pese gaçandan soň ýurduň awtoulag öndürijilerini halas etmek üçin sekiz milliard ýewro meýilnamasyny durmuşa geçirer. Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel...