Tag : Fransiýanyň hökümeti 3-nji ýanwardan başlap

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

6 ýaşdan uly adamlar hökmany örtük dakynar

Ata Watan Eserleri
Fransiýanyň hökümeti 3-nji ýanwardan başlap, 6 ýaşdan uly bolan adamlaryň ählisi jemgyýetçilik ýerlerinde hökmany agyz-burun örtügini dakynmagy babatda çözgüt kabul etdi. Bu barada “Journal officiel”...