TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Fransiýadan

Türkmen alabaýynyň baýramy bellener

Baş Redaktor
Onlaýn görnüşinde «Türkmen alabaý itleri» Assosiasiýasynyň esaslandyryjy mejlisi geçirildi we Ermenistandan, Belarusdan, Gruziýadan, Eýrandan, Hytaýdan, Russiýadan, Türkiýeden, Fransiýadan, Özbegistandan we Ukrainadan bolan daşary ýurtly wekiller...

Türkiýäniň agyz-burun örtük eksporty

Türkiýäniň Statistika institutynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýanwar-iýun aralygynda Türkiýe bir gezek ulanylýan agyz-burun örtüklerini ​​dünýäniň 108 nokadyna eksport etdi. “Covid-19” ýokanjynyň dünýäde giňden ýaýramagy...

Ýewropada bitewi töleg ulgamy peýda bolar

Öňümizdäki ýylda Ýewropa Bileleşiginde täze umumy ýewropa töleg ulgamy dörediler. Ol hem “European payments initiative (EPI)” diýlip atlandyrylar. Bu töleg ulgamyny döretmek işine Fransiýadan, Germaniýadan,...