TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Fransiýa baran syýahatçylar

Rugsatnama zerurlyk bolar

Ata Watan Eserleri
Fransiýada mundan beýläk jemgyýetçilik ýerlerindäki her bir adamdan waksina alanyndan soňky rugsatnama talap ediler. Ýurduň raýatlarynyň käbiri täze düzgüne boýun bolup, dessine waksina almaga döwtalap...