TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Fotosurat

2021-nji ýylyň iň gowy fotosuratlary saýlandy

Ata Watan Eserleri
“Sony World Photography Awards 2021” fotosurat bäsleşiginde halkara eminler bu bäsleşigiň ýeňijilerini yglan etdiler. “Ýylyň fotosuratçysy” adyna britaniýaly suratçy Kreýg Iston mynasyp boldy. Onuň “Bank...

19-njy awgust  – Bütindünýä fotosurat güni

Ata Watan Eserleri
Fotosurat – özboluşly işdir. Sebäbi gyzykly pursatlary, owadan ýerleri hem-de hiç haçan gaýtalanmajak pursatlary ýadygärlik saklamak üçin suratyň ähmiýeti uludyr. Mundan başga-da, käbirleri üçin surata...