TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Forbes

“Instagram”-yň täze şa zenany boldy

Ata Watan Eserleri
Iň ýaş özbaşdak milliarderleriň (Öz-özüni ýasaýan milliarder) sanawynda duran Kylie Jenner täze ada eýe boldy. Hakyky şow ýyldyzyndan işewür zenana geçen “Kylie Cosmetics” -iň eýesi,...

Dünýäniň iň baý sport toparlarynyň eýeleri

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli “Forbes” neşiri sport toparlaryna eýeçilik edýän baý işewürleriň sanawyny çykardy. Dünýäniň esasy sport çempionatlarynda toparlara eýeçilik edýän işewürleriň umumy baýlygy 426 milliard dollar...

“Forbes” baý adamlaryň täze sanawyny çap etdi     

vepa
Amerikanyň “Forbes” neşiri özüniň nobatdaky 35-nji dünýädäki baý adamlarynyň sanawyny çap etdi. Dünýäde baý adamlaryň sanawy 2.755 adama artyp, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 660 sany...

Koronowirus 50 adama döwlet getirdi

Koronowirus bütin dünýäni aljyratsa-da, onuň milliardere öwren adamlary hem bar. «Forbes» neşiri diňe koronowirus sebäpli, 2020-nji ýylda 50 adamyň milliarder bolandygyny habar berdi. Täze milliarderler,...

Iň köp aýlykly sungat ussatlary

Dünýäniň iň söýgüli meşhurlarynyň käbirleri, modadan başlap, güýmenje, moda we gözellik ýaly pudaklarda döreden kompaniýalarynda uly üstünlikler gazanyp, telekeçilere öwrülýärler. “OLBG” kompaniýasy markalaryna eýe bolan...

Dünýäniň iň köp girdeji gazanýan futbolçylary…

Häzirki wagtda dünýäniň islendik künjünde sportuň futbol görnüşi has hem özgerýär. Bu sport bilen 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli meşgullanmagy halaýarlar. Hat-da futbol janköýerleri dört...

Bir günde 6 milliard dollarlyk girdeji

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “Amazon” kompaniýasynyň  ýolbaşçysy Jeff Bezos bir günde 6,5 milliard dollardan gowrak girdeji gazandy. Bu barada “Forbes” žurnaly habar berýär. Neşiriň bellemegine görä, onuň baýlygy...