TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

”Forbes” žurnaly

Iň köp girdeji gazanan sungat işgärleri yglan edildi

“Forbes” žurnaly güýmenje dünýäsinde iň köp girdeji gazanan atlary yglan etdi. “Lord of the Rings” filmi bilen tanalýan Piter Jekson sanawda birinji ýeri eýeledi. “Lord...

Dünýäde iň köp girdeji gazanan “YouTube” ýyldyzlary neşir edildi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylda “YouTube” -da iň köp girdeji gazanan döredijileriň sanawy aýan edildi. “YouTubers” 2021-nji ýylda takmynan 300 million dollar gazandy, bu bolsa geçen ýyl bilen...

Dünýädäki iň baý 10 adamyň umumy baýlygy pandemiýada iki esse artdy

Ata Watan Eserleri
“Oxfam” haýyr-sahawat guramasynyň habaryna görä, pandemiýa dünýäniň iň baý adamlaryny has baýlaşdyrdy, ýöne ýüzlerçe million adamy garyplyk çäginden çykardy. Garyplyk bilen baglanyşykly sebäpler bilen her...

“Disneýlend” seýilgähi täzeden işine başlar

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşýän “Disney California Adventure” seýilgähi şu ýylyň ýaz paslyndan başlap täze peteklerini hödürlär diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. “Disneýlend” seýilgähiniň ýolbaşçysy Ken...

Milliarderleriň baýlygy 20 göterim ýokarlandy

“Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda dünýä ýüzünde 2.200 sany milliarderleriň baýlygy 1,9 trillion dollar artdy diýip habar berýär. Ähli milliarderleriň baýlygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 9,5...

Dünýäniň abraýly zenanlarynyň sanawy belli boldy

Amerikanyň “Forbes” žurnaly, dünýäniň iň abraýly 100 sany zenanyň on ýedinji gezek ýyllyk sanawyny çap etdi. Bu ýylda 30 döwletden abraýly zenanlar sanawa gatnaşdy. Bularyň...

Messiniň transfer bolmak mümkinçiligi

Dünýä belli, ýyldyz oýunçy, özüniň ussat oýuny bilen ähli futbol janköýerlerini haýrana goýýan “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messiniň Angliýanyň “Mançester Siti” toparyna transfer edilmek mümkinçiligi...

“Lukoil” öňdeligi eýeleýär

Russiýanyň nebit kompaniýasy “Lukoil” Russiýa Federassiýasynyň içinde şahsy kompaniýalaryň arasynda birinji oruny eýeledi diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. Žurnalyň maglumatlaryna görä, kompaniýanyň 2019-njy ýyldaky girdejisi...

Tennisiň ägirtleri belli boldy

Baş Redaktor
Tennis sporty boýunça “US Open” çempionatynyň erkekleriň arasynda final duşuşygy geçirildi. Final duşuşykda Dominik Tim bilen Aleksandr Zwerew garşylaşdylar. Duşuşyk umumy hasap boýunça 3:2 hasaby...

Bezosyň baýlygy 200 milliardy geçdi

Onlaýn söwda platformasy bolan “Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Jeff Bezosyň şahsy baýlygy 200 milliard dollardan geçdi. Ol şeýle görkezijä ýeten ilkinji adam boldy. ABŞ-nyň...