Tag : “Forbes” neşiri

DÜNÝÄ

Arno ýene tagty eýeledi

vepa
«Forbes» neşiriniň maglumatlaryna görä, «Dünýäniň iň baý adamy» diýen derejä ýene-de Bernar Arno gaýdyp geldi. Arno «LVMH» fransuz holdinginiň ýolbaşçysydyr. Bu holding «Christian Dior», «Louis...

Bill Gates barada “Microsoft Word” bilen ýazmak

Ata Watan Eserleri
“Facebook” kompaniýasynyň esaslandyryjysy barada ýazan “kitap seljermämiziň” gyzyklanma döredendigini nazarda tutup, kitap baradaky täze seljerme işlerini dowam etdirmegi makul bildik. Bu gezek gürrüň Bill Gates...