TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

FM radio ýaýradyjy enjamlar

Italiýadan dokma enjamlary, Awstriýadan aragatnaşyk enjamlary satyn alnar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň dokma pudagyny hem-de aragatnaşyk ulgamyny has-da ösdürmäge degişli möhüm resminamalara gol çekdi. ITALIÝADAN...