TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Filmlere onlaýn tomaşa etmek oňaýlymy?

Filmlere onlaýn tomaşa etmek oňaýlymy?

Häzirki zaman adamyň boş wagtyny  kino görmän geçirmegini göz öňüne getirmek asla mümkin däldir. Kinolaryň sanynyň ummasyzdygy olara tomaşa etmek üçin hiç hili päsgelçilik döretmeýär....