TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

filmler

Oskar baýragy hakynda şatlykly habar

“Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasy pandemiýa sebäpli indiki ýylyň 25-nji apreline süýşürildi. Muşdaklar Oskar baýragy, şu ýylky baýraklaryň köpüsi ýaly onlaýn arkaly geçirilermi diýen pikirde boldular....

Bolliwudyň muzeýi

vepa
Bolliwud filmleri indi bir asyrdan gowrak wagt bäri bütin dünýäni özüne maýyl edip gelýär. Gör näçämiz, meşhur hindi aktýorlary ýaly «gahryman» bolmak höwesi bilen ulaldyk....