TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

FIFA

Täze “Superliga” döredildi

Angliýanyň, Italiýanyň we Ispaniýanyň iň gowy toparlary, ýagny jemi 12 topar “Real Madrid” toparynyň prezidenti Florentino Peresiň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa “Super liga” çempionatynyň döredilendigini barada habar...

Messi bilen gyzyklanmagy dowam etdirýär

Ispaniýanyň “Barselona” futbol toparynyň kapitany Lionel Messi ýene-de “Mançester Siti” toparyny gyzyklandyrýar. Angliýanyň “Premýer-liga” çempionatynyň topary argentinaly ýyldyz futbolçysy bilen ýazda gepleşiklere başlamak isleýär diýip,...

FIFA-nyň koronawirus ýokanjyna garşy göreşe goldawy

Ata Watan Eserleri
Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) we Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) COVID-19 keseline garşy sanjymy üpjün etmek, keseli bejermek, anyklamak we ählumumy elýeterliligi üpjün etmek üçin...

Puşkaş baýragyna kim mynasyp bolar?

“FIFA” guramasynyň resmi web saýty Ferens Puşkaşyň baýragyna dalaşgärlik etjek we 2020-nji ýylyň iň gowy goly hasaplanyljak 11 sany dalaşgäriň sanawyny hödürledi. Ýeňiji ses berlişik...

Katar dünýä çempionatyna taýýarlanýar

Ata Watan Eserleri
Futbol boýunça dünýä çempionaty 2022-nji ýylda Katar döwletinde geçiriler. Katar döwletindäki ýaryşyň guramaçylyk komitetiniň baş müdiri Nasser Al-Halter: “Katar döwletinde geçiriljek FIFA dünýä çempionatynyň infrastrukturasy,...

FIFA 2020-iň iň gowy 10 oýunçysy

Baş Redaktor
“Electronic Arts” (EA) tarapyndan işlenip düzülen FIFA 2021-iň futbol oýunçylarynyň maglumatlary yglan edildi. Sanawda durýan oýunçylar futbol äleminde ussatlyk derejä ýeten, üstünlik gazanan oýunçylardyr. Olary...

Futbolyň halkara derejesi bilen bagly onlaýn maslahat

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy FIFA we AFK-nyň bar bolan tejribelerinden, taslamalaryndan hem-de mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp, Türkmenistanda futboly mundan beýläk hem ösdürmek boýunça işleri yzygiderli alyp barar. Bu...

Katar dünýä çempionatyna taýýarlanýar

2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionaty üçin gurlan üçünji stadionyň açylyş dabarasy geçirildi. “Gulf Times” neşiriniň habaryna görä, dünýä çempionatyny ýokary derejede guramak...

2020-nji ýylda milli ýygyndylaryň duşuşyklary bolmaz

FIFA we UEFA 2021-nji ýyla çenli milli ýygyndylaryň arasyndaky duşuşyklary geçirmezlik kararyna geldiler. Bu barada FIFA-nyň wise-prezidenti we KONKAKAF-yň prezidenti Wiktor Montalýani habar berdi. Onuň...

Tejribeli tälimçiniň täze iş

vepa
Fransiýaly meşhur futbol hünärmeni, Londonyň «Arsenalyna» 22 ýyllap (1996 ― 2018) tälimçilik eden Arsen Wengere FIFA-da täze wezipe berildi....