TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

festiwal

Ýene bir iri çäre çäklendirildi

Geçen ýyldaky köp sanly iri çärelerden soňra, koronowirus pandemiýasy sebäpli 2021-nji ýyldaky iri wakalar hem ýatyrylýar. Ýakynda ýatyrylan Gremmi baýraklaryndan soňra, dünýä metbugatynda Ýer ýüzüniň...

Koronawirus babatda täze çäklendirmeler giriziler

Baş Redaktor
Dünýäde pandemiýa keseliniň ýaýramagy bilen Türkiýäniň Stambul şäheriniň arassaçylyk geňeşi, koronawirusyň ýokaşmagyna garşy çäreleriň çäginde täze kararlar kabul etdi. Kararda şäher we şäherara ýolagçy syýahatynda,...

«Kakamyň ganatlary» filmi 1-nji maýda tomaşaçylara ýetiriler

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 1-nji maýy Türkiýe Respublikasynda Işçiler we zähmet baýramy giň gerimde bellenilip geçilýär. Her ýylda bu şanly senede türk döredijilik işgärleri beýleki pudaklarda zähmet...

<>bir asyr soňra şöhle saçdy

vepa
Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde «Gadagan şäher» atly ýadygärlikler toplumynyň bardygyny köpiňiz bilýänsiňiz. Hytaý imperiýasy döwründe onlarça gektary eýeleýän şäherde Imperatorlaryň telim nesli ýaşapdyr. Häzir ol...

Türkmen metbugatynda-12.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene», (TDH)....

Mosart festiwalynda kompozitoryň unudylan eseri

vepa
Ýakynda Salsburg şäherinde dünýä belli kompozitor Mosartyň hormatyna aýdym-saz festiwaly geçirildi. Festiwaly gurnaýjy Rolando Willazon festiwaly «Mosart ýaşaýar» diýip atlandyrdy. Elbetde, festiwalyň esasy maksady kompozitoryň...