TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

FAO

Ýöriteleşdirilen halkara ykdysady guramalar

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýä hojalygynda BMG-niň ýöriteleşen, sebitleýin, hökümet we hökümete degişli däl ykdysady guramalary dünýä ykdysadyýetiniň ösüşinde aýratyn ähmiýete eýedir. BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara ykdysady edaralaryna...

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda BMG-nyň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) wekilleriniň gatnaşmagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Wideoşekilli...