TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Eýran üçin duýgudaşlyk

Eýran üçin duýgudaşlyk

vepa
Şu gün, 2019-njy ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrligine diplomatik notasyny ugratdy, onda Türkmenistanyň Hökümeti Eýran Yslam...