TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

eser

120 million dollarlyk eser

Norwegiýaly meşhur suratkeş Edward Munkuň «Gykylyk» atly eseri 120 million dollara satyldy. Bu eseriň eýesi hem meşhur şahsyýetleriň biridir. Ol Roman Abramowiçiň hut özi. Angliýanyň...

“ Ata Watan Eserleri” bäsleşigi : Baş Baýrak – “Notebook HP Probook 450, i5”

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnaly Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Döredijilik bilen meşgullanýan hem-de gyzyklanýanlar üçin nobatdaky döredijilik bäsleşiginde baş baýrak hökmünde...