Tag : «EpiWakKorona» we «Sputnik Laýt» ýaly rus sanjymlarynyň öz çäginde ulanylmagyny makullan döwletleriň ilkinjileriniň biri boldy.

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistan «Sputnik Laýt» sanjymyny hasaba alan ilkinji döwletleriň biri

Öň hem habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Laýt» sanjymyny hasaba aldy we onuň ulanylmagy üçin degişli şahadatnamany berdi. Şeýlelik...