TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

epidemiýa

Koronawirus ýokanjy haçan tamamlanar?

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa boýunça sebit direktory Hans Kluge: “Meniň pikirimçe, “Covid-19” wirusy 2022-nji ýylyň başynda gutarar” – diýip belledi. Daniýanyň döwlet teleýaýlymy bilen...

Türkiýede 1-nji martdan çäklendirmeler gowşadylar

Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja ýurduň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdoganyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 1-nji martdan başlap, çäklendirmeleriň tapgyrlaýyn gowşadyljakdygy baradaky aýdanlary “Twitter” jemgyýetçilik toruna...

ABŞ-da ilkinji sanjym

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýäde koronawirusa garşy sanjymlar edilip başlandy. COVID-19 garşy sanjym ABŞ-da hem öz işine başlady. Sanjymda saglygy goraýyş işgärlerine birinji sanjym etmekligi artykmaçlyk berildi....

“WhatsApp”-daky aýratynlyk “Zoom”-da bolar

Pandemiýa döwründe ulanyjylaryň sanyny 10 milliondan 300 milliona çenli köpelden “Zoom” platformasyn täze howpsuzlyk çäresini getirýär. Mälim bolşy ýaly, epidemiýa bütin dünýädäki adamlaryň iş endiklerini...

Antalýada gum heýkeltaraşlyk muzeýi 2021-nji ýyla taýýarlanýar

Halkara Antalýa gum heýkeltaraşlyk muzeýi heýkeltaraşlaryň koronawirus sebäpli gelip bilmeýänligi üçin möwsümini giç açmaly boldy. Gum heýkeltaraşlyk muzeýiniň düýbünden başga bir görnüş bilen 2021-nji ýylda...

Bu hepde 6 film görkeziler

Koronawirus epidemiýasy sebäpli mart aýynda ýapylan kinoteatrlar awgust aýynda kem-kemden açylsa-da, käbir filmleriň görkeziliş senesi ýene-de ýuwaş-ýuwaş yza süýşürilýär. 2-4-nji oktýabr aralygynda dynç günleri görkezilen...