TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

epidemiologik ýagdaý

Kann kinofestiwaly yza süýşürildi

Kann kinofestiwalynyň geçirilmeli wagty bahar paslyndan tomus paslyna süýşürildi. Guramaçylaryň aýtmagyna görä, 6-17-nji iýulda geçiriler. Ilkibaşda bu festiwaly ozalkylary ýaly 11-12-nji maýda geçirmek göz öňünde...

Türkmen talyplarynyň paýtagtymyza gelmegi guralar

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň Bilim ministrligi 15-23-nji noýabr aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň welaýatlarda iş tejribeligini geçýän 4-nji, 5-nji we 6-njy...