TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Energetika ministrliginiň

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň desgalary açyldy

Baş Redaktor
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda baky Bitaraplygymyzyň şany 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlup, ulanmaga berlen durmuş-medeni maksatly...

Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary bilen duşuşyk

2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan duşuşyga Türkmenistanyň Prezidentiniň...