TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ene

Ene

Ata Watan Eserleri
Men bu makalamyň başyny şu sözler bilen başlamak isledim.Söýgi-biziň durmuşymyzyň gözbaşydyr hemde ahyrydyr.Söýgi-bu mukaddesdir. Ýaşaýşy söýgüsiz göz öňüne getirmek asla mümkin däl.Bu duýgyny ajaýyp,dürdäne sözler...

«Gidende-de bilýädimle eglenmän geljegini…»

Ata Watan Eserleri
Enemi ýatlap…  Enem hakynda ýazasym gelýär. Ýogsam enemiň menden göwni galyp barýan ýaly. Her kim üçin hem ýakyn garyndaşlaryndan öňe geçjek zat ýokdur. Menem enemi...

Türkmen metbugatynda-23.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH). 2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Türkmen ta¬lyp¬la¬rynyň üs¬tünli¬gi», Sona Durdyýewa....