TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Emomali Rahmon

Merkezi Aziýanyň Prezidentleri Türkmenistana geldi

Ata Watan Eserleri
 Merkezi Aziýanyň – Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow we Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana geldiler. Bilşimiz ýaly, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon 3-nji...

Russiýada 9-njy maý-Ýeňiş güni bellendi

Russiýa Federasiýasynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. Ýurduň paýtagty Moskwa şäheriniň merkezindäki Gyzyl meýdança geçirilen dabaralara Russiýanyň Prezidenti...

Milli Liderimiz Emomali Rahmona gutlag hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň kärdeşi Emomali Rahmony Täjigistan Respublikasynyň prezidenti wezipesine girişmegi bilen gutlap, gutlag hatyny iberdi. Milli Liderimiz gutlag hatynda Täjigistanyň doganlyk halkyna...

Rahmon täzeden prezidentlige saýlandy

Geçen hepdäniň ýekşenbesinde Täjigistan Respublikasynda prezident saýlawlary geçirildi. Bu iri syýasy-jemgyýetçilik çäresiniň netijesinde, ýurduň Prezidenti Emomali Rahmon ýeňiş gazanyp, täzeden prezidentlige saýlandy. Bu onuň prezident...