TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

emeli intellekt

Emeli  intellekt

Ata Watan Eserleri
Emeli intellekt (EI), adamlaryň ýa-da haýwanlaryň  tebigy intellektinden tapawutlylykda, maşynlar ýa-da  beýleki  enjamlar  tarapyndan sanly  görnüşde  görkezilen akyl. Öňdebaryjy EI okuw kitaplary bu ugry “akylly...

Soňky ýyllardaky tehnolgik ösüşler

Emeli intellekt Taryhy ýarym asyr dowam eden emeli intellekt tehnologiýasy, soňky 10 ýylda sansyz kompaniýalaryň möhüm myşsalarynyň birine öwrüldi. Ylmy fantastiki filmlerde görmäge öwrenişen emeli intellekt...

Robotlaryň hyzmat edýän restorany

Umuman aýdanymyzda häzirki wagtda dünýäde kem-kemden robotlar adamlaryň iş wezipeleriniň ornuny tutup başladylar. Ençeme kompaniýalar hem özleriniň dükanlarynda robotlary ulanýarlar. Biz bolsa okyjylarymyzy robotlaryň işleýän...