TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Elwis Presli

Elwis Presliniň gitarasy satyldy

Elwis Presliniň Şwesiýada ýasalan gitarasy 500 müň dollara satyldy. 2003-nji ýylda ABŞ-da geçirilen söwda satuwynda 29 müň 375 dollara satylan aýdym-saz dünýäsiniň şasy Elwis Presliniň...

Tom Henks täze keşpde

“BBC” ýaýlymynyň “Graham Norton” Täze ýyl mynasybetli telegepleşigine gatnaşan aktýor Tom Henks, täze film üçin üýtgeşik keşbe eýe boldy. Dünýä belli aktýor ýene-de dünýä belli...

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama Jedi (22.12 —20.01) akylly we işeňňirdir. Halaýan reňki — goýy gök. Üstünlik getirýän daşy — lazurit. Maksadaokgunly, kynçylyklara çydamly we jogapkärli bolmak —...