TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Elon Mask

<>ýokary islege eýe boldy

vepa
«Tesla» kompaniýasynyň ortaça bahadan satylmaga niýetlenen «Model 3» kysymly elektrikli awtoulagy uzak garaşdyransoň, internet arkaly satylyp başlandy. Kompaniýadan berlen beýanata görä, onuň bahasy 35 müň...

Marsa syýahatyň bahasy…

vepa
Ýene alty-ýedi ýyldan Marsa syýahat edip ýa-da ymykly göçüp gidip bolar. Häzirlikçe täsin eşidilýän hem bolsa, bu başa barmajak täzelik däl. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «SpaceX»...